SYNOD

DRODZY PARAFIANIE

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła.

Z błogosławieństwem papieża Franciszka rozpoczął się czas synodu, kiedy słuchając Ducha Świętego mamy ożywić Kościół – odkryć Jego piękno i Nim żyć. A co to Synod? To jest wspólna droga wszystkich nas – ochrzczonych, którzy jesteśmy zaproszeni do słuchania i rozeznawania głosu Boga w Kościele. Zatroszczmy się wspólną modlitwą o owoce tego czasu.

Papież Franciszek zaprasza wszystkich ochrzczonych do udziału w Synodzie nt. synodalności w Kościele;  Synodalność to nie demokratyczne głosowanie jaki ma być Kościół XXI w., ale wspólnotowe rozeznawanie – proces duchowy, którego celem jest jedność, a nie przeprowadzenie „na siłę” swej woli czy wizji Kościoła; w listopadzie trwa etap parafialny Synodu; poniżej można znaleźć pytania, które mają animować dyskusję synodalną; i jeśli ktoś czuje pragnienie by włączyć się w dyskusję synodalną może na te pytania – jedno, kilka bądź wszystkie – odpowiedzieć na piśmie i przesłać do 28 listopada na adres parafii, bądź wrzucając kopertę z odpowiedziami podczas niedzielnej składki. Z tych odpowiedzi przygotowane zostanie streszczenie, które przekażemy na etap dekanalny i diecezjalny Synodu.

MODLITWA na czas SYNODU

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

PYTANIA SYNODALNE

1.       Co Cię zachwyca w Kościele?

2.       W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?

3.       Co Cię smuci w Kościele?

4.       Co przysłania Boga obecnego w Kościele?

5.       Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?

6.       Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?

7.       Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?

8.       Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?

9.       Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?

10.   W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:

·         innego wyznania,

·         o odmiennych poglądach,

·         ochrzczonym niepraktykującym,

·         żyjącym w związkach niesakramentalnych.

11.   Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?

12.   W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?

13.   Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?

14.   Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?

15.   Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?

16.   W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?

17.   Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?

18.   Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?

19.   Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?

20.   Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?

21.   Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?

22.   Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?

23.   Co parafia może zrobić dla Ciebie?

24.   W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?